Linjefag

Skolen tilbyder en række linjefag, der giver alle elever mulighed for at fordybe sig i et praktisk/musisk område som et supplement til den boglige undervisning - Linjefagene vælges for et halvt år, og det ugentlige timetal er 4. Alle elever skal vælge to linjefag.

Musik og fodbold kan du vælge begge gange og dermed få 8 lektioner om ugen.