Fag

På Galtrup Efterskole er undervisningen delt op i obligatoriske fag og linjefag.


Obligatoriske fag:
Fagudbuddet og undervisningen på Galtrup Efterskole står mål med de formelle krav i Folkeskolen, og på to felter har vi samlæst fag. Det drejer sig dels om "kulturfag" for alle elever, hvor årsplanen er sammensat af samfundsfag, historie og kristendom. Forløbene i aktivitetsplanen er tilrettelagt i forhold til at 9. klasserne går til fællesprøve som projekt- og produktorienteret prøve med tværfaglig problemstilling. Dels er det "Science fagene", som består af fysik/kemi, geografi og biologi som også er samlæst tværfagligt og arbejder med problemformuleringer frem mod en mundtlig-praktisk fællesprøve.

Derudover har vi de klassiske efterskolefag for alle elever om morgenen som "fortælletime" med forstanderen, sangtime, vejledning og fællesidræt.

Fællesidræts årsplan er lavet i forhold til formål og krav ved 9. klasses idrætsprøve, men det er alle elever, der får motion og samvær startende med opvarmning og lege med bevægelse.

3 gange i årsplanen er der projektuge. Det er uge 39 med naturvidenskabeligt fokus, uge 46 med humanistisk fokus samt uge 8 med idrætsligt fokus. I disse uger bliver den traditionelle undervisning brudt op, vi arbejder med projektopgavekrav og der er tværfagligt.

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Science - 8. og 9. klasse (fysik/kemi, geografi og biologi)
 • Kulturfag (samfundsfag, historie og kristendom)
 • Idræt
 • Fysik/kemi - 10. klasse
 • Fortælletime
 • Sang
 • Vejledning

9. kl. går til FP9 og 10. kl. går til FP10.
 

Linjefag

Du skal ved opstart vælge 2 linjefag på Galtrup, som du har 2 x 2 gange om ugen og til jul kan du vælge nye linjefag, hvis du ønsker det. Du kan vælge mellem:

 • Musik
 • Fodbold
 • Slagbold/bold
 • Gymnastik
 • eSport
 • Fitness/dance
 • Gastronomi
 • Design
 • Grafisk design og mediekommunikation