Tidligere Elever

Hvert år sidst i september afholder vi "Gl. Elevdag", hvor gamle elever mødes og udveksler minder og oplevelser.

Hent invitation til "Gl. Elevdag" her.