Den pædagogiske linje på Galtrup Musik- og Idrætsefterskole

v/ Forstander Jens Hvid

Vores pædagogiske linje på Galtrup stemmer fuldstændigt overnes med vores værdigrundlag. Vi er en Grundtvig – Koldsk skole, hvor der er plads til alle slags unge mennesker. Vi har ikke krav om særlige kundskaber, og vi dyrker mangfoldigheden i det danske samfund.

Vi vil gerne drive skole for de unge mennesker, der måske ikke er helt afklarede i forhold til deres fremtid, eller de unge, der ikke er 100 % målrettede, i forhold til deres fritidsaktiviteter og idrætsgrene. Hos os handler det ikke om at være bedst, men om at have glæden ved at lave aktiviteter i et fællesskab. ”Vi er gode til ikke at være ret gode” er et motto, eleverne ofte møder. Identitetsdannelsen ligger hos os i at blive glad for det, man kan, også selvom man "kun" er på 2. holdet. Vi oplever i det danske foreningsliv, at mange unge stopper med at spille håndbold eller guitar som 12 – 13-årige, fordi de ikke kunne komme på 1. holdet, eller ikke var den bedste guitarist. Derfor vil vi gerne genoplive lysten til fællesskabsaktiviteter, hvor det er helt OK ikke at være den bedste.

Eleverne skal have 2 linjefag på Galtrup. Det er vigtigt, for at den unge har et bredspektret syn på sig selv og omverdenen. Vi har mange elever som afprøver identiteter, og her er det vigtigt at spille på flere heste.

Vi har fokuseret meget på, hvad de unge, der dropper foreningslivet, laver i stedet for. Vi har startet 2 nye linjefag op, for netop at fange disse unge mennesker. eSport og Grafisk Design rammer meget godt ind i den målgruppe. Drengene spiller Counter Strike og pigerne vil gerne være ”noget med medier”. Vi oplever, at søgningen til skolen stiger i disse år, bl.a. fordi de kan få disse fag på Galtrup.

Galtrup er en forholdsvis lille efterskole, og det har mange fordele. Mange unge i dag er identitetsusikre, og angsten for at forsvinde i mængden er stor. Flere unge i dag har oplevet at være uden for et fællesskab eller aldrig turde deltage i et. Enkelte kan også være presset ud af et fællesskab på grund af drillerier eller mobning. Det kan medføre, at den unge mest er i reptilhjernen, og har fokus på at forsvare sig selv, i stedet for at tilbyde sig selv. På Galtrup hilser vi på hinanden, hver gang vi mødes eller passerer hinanden. Det giver tryghed, at man i mødet med andre mennesker bliver anerkendt – mange gange dagligt. Når skolen ikke er større, er det også muligt at være en stor fisk i en lille sø. Her forsvinder eleverne ikke i mængden, og det er muligt at behandle eleverne forskelligt, for netop at kunne behandle dem ens.

Vi har ikke sort / hvide regler på Galtrup. Vi tror på tillid under ansvar, og stiller eleverne til ansvar for deres handlinger. Hvis handlingerne er negative, tror vi på at eleverne lærer af deres fejl. Vi lærer eleverne at tilgive og blive tilgivet. De skal blive kaptajner i eget liv, hvor de lærer at tage ansvar for egne handlinger, og selv at kunne navigere i nutiden og fremtiden.