Galtrup2 1920X500

IT i undervisningen

Vi har i de seneste år foretaget store investeringer i IT. Vores mål er at afspejle den virkelighed, der findes på virksomheder og uddannelsessteder i samfundet omkring os. Der er WiFi adgang for eleverne på hele skolens område, både i klasselokaler, på områderne og på værelserne.

Eleverne skal selv medbringe en bærbar computer til skolebrug. Den behøver ikke være dyr og lækker, bare den kan bruges til almindelige skoleprogrammer og søgning på nettet. 

Skolen køber licens til Microsoft 365 til alle elever. Det giver blandt andet adgang til Word, PowerPoint Excel og Teams. Programmerne bruger vi i den daglige undervisning.

 

I alle klasselokaler er der installeret digitale storskærme med touch fra myViewBoard. De bruges i undervisningen som skærm og tavle, men kan også bruges interaktivt med eleverne fra deres egne computere. De kan desuden gemme lektionens noter direkte fra tavlen, så noterne efterfølgende kan sendes til eleverne via andre platforme, eks. Viggo. 

Viggo er skolens intranet. Alle elever og forældre får adgang til Viggo ved skoleårets start. Her kan man se elevens skema, fravær og beskeder fra skolen. Her udveksler vi opgaver, afleveringer og links med hinanden. Hver uge kommer der et ugebrev fra skolen til forældrene, og det er også her vi sender diverse invitationer og generelle informationer ud. Man kan desuden kontakte alle skolens ansatte, elever og forældre via den interne beskedfunktion.