Galtrup Efterskole

Formålet er at drive en nutidig efterskole med baggrund i det Grundtvig-Koldske menneske-, skole- og livssyn.

På skolen tilstræber vi at skabe et miljø, hvor alle elever: Udvikles fagligt, socialt og personligt. Oplever at samvær bliver til sammenhold. Oplever at fælles glæder og fælles pligter bliver til fælles oplevelser og fællesskab. Bliver selvstændige og får livsmod

Skolen vægter de boglige, de kreative/musiske fag og gymnastik/idrætsfag lige højt.

Vi har 8. - 9. og 10. klasse.