efterskole jylland fællesskab

Undervisning og lektiehjælp

På alle almindelige hverdage starter elevernes dag med vækning kl. 7:00, og slutter kl. 22:30. Det betyder også, at eleverne har en forholdsvis aktiv hverdag med gode muligheder for at få det maksimale ud af et efterskoleophold.

Hver dag er der både boglige fag og linjefag eller idræt på skemaet. Eleverne har daglige rutiner indtil efter aftensmad. Rutinerne er til både for at give eleverne gode vaner, de kan tage med sig videre i livet, og for at få en hverdag til at glide bedst muligt.

Efter aftensmad er der lektiecafé fra kl. 18:30 til 19:30. Alle elever har 1 ugentlig aflevering, som lærerne har fokus på at hjælpe med, men det er også muligt at få hjælp til andre lektier. I perioden fra udtrækket kommer til afgangsprøverne afholdes, er det muligt at få hjælp til arbejdet med synopser, problemstillinger, dispositioner samt den generelle repetition inden de skriftlige og mundtlige prøver.

Hvis man har behov for yderlig støtte i forbindelse med den boglige undervisning, er der mulighed for en inklusionsaftale.

Om aftenen er der forskellige underholdende aftentilbud fra lærere, elever eller gæster. Eksempler kunne være åbent i de kreative værksteder, brætspil, spring, sport og leg i hallen, eller koncert i foredragssalen. 

Alle elever bliver tilbudt en bid natmad kl. 21:00, så ingen behøver at gå sultne i seng. Kl. 22:00 skal eleverne være på egen gang, og kl. 22:30 skal de være i egen seng og der skal være ro på værelserne.

Skolen afholder ikke kristendoms- og historieprøve

Eleverne bliver alle undervist i kulturfag, som er samlæst af samfundsfag, kristendom og historie. På Galtrup Efterskole er det et almendannede og oplysende fag. Det er vurderet, at vi som Grundtvig-Koldsk efterskole ikke ønsker at afslutte med særskilte eksamener i kristendom og historie, men at undervisningen bliver planlagt og gennemført således, at de står mål med Folkeskolens Fælles Mål.

Derfor udarbejdes der årligt en redegørelse som fremsendes til Undervisningsministeriets rette afdeling, hvor årets undervisning i de 2 fag bliver beskrevet i henhold til det planlagte.

Skemaet for 2023/2024 Inklusion og mentoraftale

Hvad siger andre
om Galtrup Efterskole?