Karneval 4

Hvad koster det
at gå på efterskole?

Et ophold på Galtrup Efterskole varer 42 uger og koster 2.650 kr. pr. uge i skoleåret 2024/2025. Prisen dækker undervisningsmaterialer, kost, logi og studieture. Vi opkræver desuden 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr ved tilmelding. Derudover opkræver vi en startpakke på 1.500 kr., som opkræves ca. 1. maj. Den indeholder skoletøj, taske, årsfoto og tøjvask.

Tilskud til efterskole

Prisen, som I skal betale, er dog noget mindre, da staten giver et tilskud til alle familier afhængig af husstandens indkomst. Her kan du beregne, hvad et efterskoleophold koster for jeres familie, efter at den statslige elevstøtte er fratrukket. Staten beregner tilskuddet ud fra husstandens samlede indkomst i det kalenderår, der ligger 2 år før skolestart.

Den statslige elevstøtte søges via skolen og udbetales direkte til skolen. Den statslig elevstøtte fratrækkes dernæst skolepengene, inden de opkræves. Skolepengene betales i 10 månedlige rater. Den første opkræves i begyndelsen af august 2024.

Særlig mulighed for økonomisk støtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte. Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner à 10.000 kr.

Hvilke familier der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering indgår følgende faktorer:

  • Meget lav husstandsindkomst

  • Akutte ændringer i indkomst, f.eks. jobskifte eller ledighed

Kontakt skolen på galtrup@galtrup.dk, hvis I ønsker at søge lokal efterskolestøtte.

Hvad siger andre
om Galtrup Efterskole?