IT I Undervisningen

”Værktøj på Galtrup Efterskole og videre på ungdomsuddannelsen.”

Her på Galtrup Efterskole har vi i de seneste år foretaget store investeringer i IT. Vores mål er at afspejle den virkelighed, der findes på virksomheder og uddannelsessteder i samfundet omkring os.  

De bærende søjler i vores brug af IT er: Office programmer, PCere, Smartboards, netværk og Viggo.

Office programmer bruger vi i den daglige undervisning i klasserne. Eleverne får mulighed for at lære at bruge forskellige værktøjer som tekstbehandling, regneark og præsentationsprogrammer. Vi anser det for vigtigt, at eleverne føler sig hjemme i brugen af disse programmer, da brugen af disse er et krav på ungdomsuddannelserne. Uanset hvilken uddannelse de unge mennesker vælger, vil der være stigende krav til brugen af computere. Vi vil gerne lære eleverne at bruge disse programmer, inden de starter på en uddannelse. Der er såmænd nok nyt at vænne sig til, når de er startet.
Vi stiller ikke krav om, at jeres børn er udstyret med en PC med mange dyre programmer. På skolen bruger vi både OpenOffice og Microsoft Office. OpenOffice er et gratis program, som vi hjælper eleverne med at få installeret, hvis der er behov for det.

Det er fortrinsvis bærbare PCere vi bruger i det daglige. Vi har ”elevbærbare”, som kan lånes i timerne og til lektielæsning, men det er naturligvis en fordel at have sin egen maskine, så den passer til den enkelte. Det skal understreges, at det ikke er et krav fra vores side.

Der er adgang til vores trådløse netværk over hele skolen, og dermed også til Internet og Skolekom, som er vigtige kilder til informationssøgning og vidensdeling i undervisningen.

Smartbord er en interaktiv tavle, der består af en projektor, højtalere og en trykfølsom tavle. Vi skriver med elektroniske penne, understreger, sætter kommentarer i marginen og meget mere. Vi viser tekster, regneopgaver, billeder og film direkte på tavlen. Det er et uhyre stærkt værktøj, som eleverne også lærer at bruge, når de for eksempel fremlægger opgaver og lignende. Det vi viser og skriver på tavlen, kan vi gemme og lægge ud på Skolekom. Så kan eleverne selv hente det, når de har behov for det, for eksempel når de skal repetere inden afgangsprøven.

Viggo er er et ekstranet. Det vil sige, at det ligger udenfor skolens netværk, men alle på skolen har adgang til det. Her udveksler vi opgaver, stile, afleveringer og programmer med hinanden. Eleverne kan hente og aflevere til hinanden og lærerne.

Alt dette bruges til at sikre, at de unge mennesker er bedst muligt udrustede til fremtidige ungdoms- og videregående uddannelser.

Som en sidegevinst er det også et fortrinligt kommunikationsmiddel hjem til mor og far.