Værdigrundlag

 

Om os selv og det vi vil

Galtrup er en sprællevende efterskole, der ønsker at videreføre den unikke efterskoletradition, som blev grundlagt af Grundtvig og Kristen Kold. Og vi vil gøre det på vores moderne tids betingelser. Derfor er skolen åben for alle, der ønsker at blive klogere på livet, verden, hinanden - og sig selv. 

Formålet med Galtrup er at understøtte vore elevers rummelighed og ret til at være forskellige. Galtrup ønsker at være en smeltedigel, hvor lige værdighed og højt-til-loftet er nøgleord, og hvor alle meninger kan mødes og være med til at give et menneskeligt udsyn.

Vi ser det som vores daglige opgave at bygge bro mellem

  • barndom og ungdom
  • fysisk aktivitet og faglig fordybelse
  • den enkelte og fællesskabet
  • skole og uddannelse
  • det kendte og det ukendte
  • tradition og fornyelse

Hermed vil vi understøtte udviklingen af den enkelte elevs muligheder i livet - eksistentielt, fagligt og som ansvarlig borger i et demokratisk samfund. Vi tror nemlig på, at ethvert menneske nærer et dybtfølt ønske om at leve et væsentligt liv - et liv, der ikke er ligegyldigt, men gør en forskel. Til et sådant liv hører - efter vores opfattelse - at man ikke kun er noget for sig selv, men også føler sig forpligtet på at være noget for andre. Derfor skal Galtrup danne rammen om et fællesskab, der er båret af tillid, frisind, tilgivelse og gensidig opmærksomhed, og vi sætter en ære i at give vore elever sans for de små tings store betydning.

Andre nøgleord i livet på Galtrup er faglighed og hjemlighed. Vi tager skolefagene alvorligt ved at skabe rum for fordybelse og dygtiggørelse. Men samtidig ved vi også, at forudsætningen for overhovedet at kunne lære noget er, at vore elever er glade og føler sig godt hjemme på skolen. Derfor tilstræber vi hjemlighed og kvalitet i alt, hvad der sker på skolen: i undervisningen, fortælletimerne, det sociale samvær, måltiderne og alle de mange fælles oplevelser.

På Galtrup siger vi ligesom PH (det var ham med alle lamperne og revyviserne), at det, man vælger at gøre her i livet, skylder man også at gøre godt! Vi vil derfor bidrage til at skærpe vore elevers sans for forskellen mellem det ligegyldige og det, der gælder! Vi vil dele vores glæde ved - og undren over - livet med eleverne. Det er jo det, som vi ikke forstår, der i sidste ende gør os klogere. Både på livet - og på os selv.